ارتباط مستقیم با مسئولین شهرداری

...

ردیف نام نهاد - سازمان تلفن نمابر آدرس
۱ شورای اسلامی شهر ۵۵۵۸۱۴۰۰-۹ ۵۵۵۶۰۳۶۰ بلوار شهید خادمی - شورای اسلامی شهر کاشان
۲ شهرداری کاشان - ستاد مرکزی ۵۵۴۴۰۰۵۵-۸ ۵۵۴۴۴۰۰۰ خیابان اباذر - شهرداری کاشان
۳ معاونت خدمات شهری ۵۵۴۲۱۵۵۲ - ۵۵۴۲۲۱۳۵ ۵۵۴۲۱۵۵۲ بلوار شهید خاندایی - معاونت خدمات شهری شهرداری کاشان
۴ معاونت ترافیک و حمل و نقل ۵۵۴۷۲۱۱۸ ۵۵۴۵۷۳۸۸ پایانه مسافربری - معاونت ترافیک و حمل و نقل
۵ معاونت عمران ۵۵۲۲۷۴۷۴-۵ ۵۵۲۳۳۵۵۵ خیابان امام(ره) - معاونت عمران شهرداری کاشان
۶ مرکز ارتباطات راهبردی و بین الملل ۵۵۴۴۱۰۳۰ ۵۵۴۵۰۵۰۵ خیابان امیریه - مرکز ارتباطات راهبردی و بین الملل
۷ شهرداری منطقه یک ۵۵۲۲۵۰۰۰ ۵۵۲۳۸۰۰۱ خیابان امام (ره) - شهرداری منطقه یک کاشان
۸ شهرداری منطقه دو ۵۵۵۴۴۰۶۰-۱ ۵۵۵۷۰۴۸۳ بلوار مفتح - شهرداری منطقه دو
۹ شهرداری منطقه سه ۵۵۲۴۱۵۳۹ و ۵۵۲۴۱۳۲۶الی۹ ۵۵۲۴۱۵۳۹ بلوار سپیده کاشانی - - شهرداری منطقه سه کاشان
۱۰ شهرداری منطقه چهار ۵۵۳۳۶۰۳۰ - ۵۵۳۳۲۰۸۷ ۵۵۳۳۶۰۳۰ میدان عامریه - شهرداری منطقه چهار کاشان
۱۱ شهرداری منطقه پنج ۵۵۵۴۱۴۱۱-۱۴ ۵۵۵۴۱۴۱۴ بلوار قطب راوندی - شهرداری منطقه پنج کاشان
۱۲ سازمان آتش نشانی ۵۵۲۴۴۲۰۱-۴ ۵۵۲۲۵۱۵۱ خیابان غیاث الدین - سازمان آتش‌نشانی شهرداری کاشان
۱۳ سازمان اتوبوسرانی ۵۵۲۳۶۰۵۰-۶۰ ۵۵۲۳۵۹۹۹ - ۵۵۴۴۴۶۰۰ بلوار ملاصدرا - سازمان اتوبوسرانی شهرداری کاشان
۱۴ سازمان تاکسیرانی ۵۵۴۳۱۹۷۱-۹ ۵۵۴۳۱۹۷۴ بلوار امام رضا(ع) - سازمان تاکسیرانی شهرداری کاشان
۱۵ سازمان زیباسازی ۵۵۲۴۱۴۳۷-۹ ۵۵۲۴۱۴۳۷ میدان قاضی اسدالله - سازمان زیباسازی شهرداری کاشان
۱۶ سازمان پارکها و فضای سبز ۵۵۴۵۰۵۰۳ ۵۵۴۵۰۵۰۳ شهرداری ستاد
۱۷ سازمان موتوری ۵۵۴۸۱۶۱۵-۱۶ ۵۵۴۸۱۶۱۶ خیابان کارگر - سازمان خدمات موتوری شهرداری کاشان
۱۸ سازمان دارالسلام ۵۵۲۳۷۷۷۷ ۵۵۲۳۹۹۹۹ بلوار شهدا - سازمان دارالسلام کاشان
۱۹ سازمان عمران و بهسازی ۵۵۲۲۷۴۷۴-۵ ۵۵۲۳۳۵۵۵ خیابان امام(ره) - سازمان عمران و بهسازی شهرداری کاشان
۲۰ سازمان فرهنگی و ورزشی ۵۵۲۴۸۰۰ و ۵۵۲۴۹۰۰ ۵۵۴۲۵۸۰۱ بلوار دانشجو - سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان

ارتباط مستقیم با مسئولین شهرداری

ضمن عرض خیر مقدم به شما بازدید کننده گرامی خواهشمند است جهت ارتباط مستقیم با مسئولین شهرداری، نظرات خود را از طریق فرم زیر ارسال فرمائید. همچنین ایمیل Info@Kashan.ir نیز آماده دریافت نظرات شما بازدیدکنندگان محترم می باشد.

آدرس

کاشان - خیابان اباذر - شهرداری کاشان

  • تلفن : ۸-۹۸۳۱۵۵۴۴۰۰۵۵+
  • تلفن : ۹۸۳۱۵۵۴۴۴۰۰۰+
  • Info@kashan.ir